MUZYCZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Grupa uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie rozwiających swoje uzdolnienia muzyczne w istniejącym od lat zespole muzycznym pod kierunkiem p. Lidii Choroba i p. Marty Kapica, w ostatnim czasie reprezentowała szkołę na forum wojewódzkim i międzywojewódzkim.

Na I Wojewódzkim Konkursie Zakochanej Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Mam Prawo Kochać” w Brzegu, który odbył się 15.03.2013. zespół muzyczny w składzie Piotr Bosy, Piotr Pzionka i Bartłomiej Kuczewski zajął III miejsce w kategorii zespołów wokalno – instrumentalnych.

Występując w tej samej kategorii w XXII Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych w Tychach w dniu 30.04.2013r. zespół w składzie Piotr Bosy, Piotr Pzionka, Bartłomiej Kuczewski, Mateusz Piszczałka, Marcin Król i Dawid Porada zajął I miejsce oraz został wyróżniony za prezentację i obycie sceniczne.

                                                                                             

Marta Kapica

                                                                                              Lidia Choroba